A/nordi/c er kunstens første nordiske tænketank, der arbejder for at sætte retning for fremtidens politik for kunst og kultur

Den nye organisation arbejder på tværs af partilinjer og landegrænser for at bringe kunstverdenens praksis og den politiske virkelighed tættere på hinanden. A/nordi/c er etableret som et tværnordisk initiativ og starter sit virke i begyndelsen af 2022. Motoren for tænketankens arbejde er et levende videnskatalog, der undersøger praksis inden for forskellige områder og udvikler indsigter.

Test

test

A/nordi/c blev lanceret i forbindelse med nordens største bogmesse i Gøteborg i september:

“Det er et stort skridt at lancere a/nordi/c som kunstens og de kreative felters allerførste tænketank på nordisk plan. Vi ønsker at være en ny aktør og anderledes tænketank, der tør se fremad og åbne det politiske spektrum for kunsten og kulturen på ny. Det er der brug for i disse tider, ikke mindst i lyset af coronapandemiens enorme påvirkning af kulturlivet overalt i Norden og verden. Kunsten og de kreative felter er grundlæggende forudsætninger for sammenhængskraft, værdi og udvikling, og vi har brug for en stemme, der kan arbejde på tværs af det kunstneriske og politiske felt for at konkretisere denne sammenhængskraft og stille de spørgsmål, som ingen andre vil stille”, udtaler Leif Jakobsson, der er bestyrelsesformand for a/nordi/c og en af initiativtagerne bag tænketanken. Jakobsson kommer med en gedigen baggrund i nordisk samarbejde og har lang erfaring med bestyrelses- og tillidsposter i en række nordiske kulturinstitutioner.

Tænketanken er udviklet ud fra et behov for at tydeliggøre kunstens værdi  og rolle i samfundet og stimulere en mere vidensdrevet og fremadskuende udvikling af kulturpolitikken i Norden. Konceptet tager udgangspunkt i en dynamisk model, hvor viden og undersøgelser forbindes sammen med kulturpolitiske samtaler og møder og med konkrete erfaringer fra forskellige partnerskabsprojekter. Arbejdet vil inddrage og være til gavn for såvel kunstnere, kulturinstitutioner og forskning som aktører i det politiske felt, internationale aktører og andre fagsektorer.

Tænketanken vil inspirere og motivere til nye metoder og tænkning i kulturpolitiske organisationer og kulturinstitutioner. Det sker både i kraft af konkrete pilotprojekter og en fremtidsorienteret tilgang til viden og samtaler. A/nordi/c vil nemlig bl.a. facilitere nye typer mødefora og samtalerum, hvor komplekse temaer tages op i en mere fri og åben dialog mellem kunstens, de kreative felters og kulturpolitikkens aktører. Det vil ske på tværs af lande og sektorer og på steder overalt i Norden.

En kort kreditering af fotograf

Stærkt nordisk afsæt

Det nordiske er et centralt udgangspunkt for tænketankens måde at arbejde på og afspejles også i organisationens navn, samarbejdspartnere og bestyrelse. Udover Leif Jakobsson omfatter bestyrelsen Frederiks Tygstrup, leder af forskningsprogrammet “Kunsten som Forum” ved Københavns Universitet, den svenske journalist og dramaturg Gunilla Kindstrand, Ditte Graa Wulff, CEO for det strategiske foresight studio Bespoke Copenhagen samt Maria Mediaas Jørstad, daglig leder for stiftelsen Talent Norge.

A/nordi/c er oprindeligt vokset ud af et partnerskabsinitiativ igangsat af Nordisk Kulturfonds strategiske arbejde med at udvikle nye sammenhænge for kulturpolitisk udvikling i Norden. Ifølge Eline Sigfusson, som er vicedirektør i Nordisk Kulturfond og den kommende direktør for a/nordi/c, giver det nordiske afsæt en unik mulighed for at opnå ny synergi, videndeling og erfaringsudveksling på tværs af en lang række forskelligartede aktører i feltet. Arbejdet i det nordiske perspektiv gør det også muligt at afkoble samtalen fra konkrete, nationale kontekster og skabe et frirum for nytænkning for aktørerne:

“Der findes mange ligheder mellem de nordiske lande, når det gælder kunstens og kulturens organisering, kulturpolitikkens grundlæggende principper samt traditionen for offentlig finansiering af kunsten og kulturen. Disse institutionelle forhold kan sammenlignes i de nordiske lande og gør det muligt at forstå, hvordan kulturpolitikkens indflydelse har ændret sig i et nordisk perspektiv.

Vi kan nemlig desværre se, at til trods for et historisk stort engagement for kulturen og kulturpolitikken, er den kulturpolitiske situation stagneret i de nordiske lande. Kulturpolitikken er som et uafhængigt område svækket, mens kunsternes og kulturinstitutionernes manøvrerum bare er blevet mindre. For at vende den udvikling er vi nødt til gå sammen på en ny måde, støtte nye former for viden, invitere nye aktører ind i samtalen og skabe arenaer og sammenhænge på tværs af professionelle felter og samfundssektorer. Norden har haft årtiers tradition for et frit og uafhængigt kunst- og kulturliv. Og vi har en historisk mulighed for at gå forrest og vise vejen mod en fremtid, hvor kunsten og kulturen har en mere central og drivende position”, siger Eline Sigfusson

 

::: Support & partners :::