Tankesmedja för konst, kultur och politik

Om konsten och kreativiteten gör vår värld större, varför blir då konstnärernas och kulturinstitutionernas manöverutrymme allt mindre? Vi är konstens första nordiska tankesmedja för kunskap, debatt och handling, och vi har bildats för att vända denna utveckling.

Vi hävdar att konsten, kulturen och det kreativa fältet ger grundläggande förutsättningar för sammanhållningskraft, värde och utveckling i vårt samhälle. Vi arbetar för att staka ut riktningen för framtidens konst- och kulturpolitik och skapa nya hållbara nordiska och globala partnerskap och nätverk för konstens och kulturens aktörer.


Aktiviteter

 

Den levande katalogen:

Den levande katalogen är en växande samling av spaningar, signaler och tendenser i kulturfältet. Tillsammans med konstnärer, forskare och kulturaktörer utforskar vi under 2022 tre teman om konst och kulturliv i Norden.

Besök katalogen

Kuraterade sessioner:

ANORDICs kuraterade möten är ett mindre forum för de stora kulturfrågorna. Under en rad möten med handplockade deltagare diskuterar vi dagens mest relevanta frågor och tar fram nya perspektiv. Ramverket är konstnärligt, ordet är fritt.

Läs mer om våra kuraterade sessioner på vår engelska webbplats.

Partnerskap:

Tillsammans kan vi göra mer. Vi etablerar nya projekt genom flera partnerskap med eller mellan olika aktörer. Vi arbetar över gränser och sektorer med målet att konst, kultur och kreativa fälten kan skapa ännu mer sammanhållning, värde och utveckling i samhället.

Läs mer om våra partnerskap på vår engelska webbplats.

Rådgivning:

ANORDIC kan också bistå med rådgivning. Vi har många års erfarenhet bl.a. av projektledning, beslutsfattande och underlättande som organisationer, kommuner och företag kan dra nytta av. Vi erbjuder gärna rådgivning på projektbasis. Vi rådger också i frågor om internationell matchmaking och utveckling av redan existerande projekt eller organisationer.

För mer information kontakta: elisig@anordic.org


På vår skandinaviska eller engelska webbplats kan du hitta nyheter, artiklar och information om möten samt inspireras av utvalda rapporter från forskningen, konstscenen och kultursektorn.


Vem är vi?

Sekretariatet

Eline Sigfusson
Direktör

Eline har ett omfattande nordiskt och internationellt nätverk inom kultursektorn och fondvärlden samt erfarenhet från offentliga och politiskt styrda organisationer. Hon kommer senast från en tjänst som biträdande direktör vid Nordisk Kulturfond och har stor kännedom om såväl den privata som den offentliga kultursektorn.

Eline har en masterexamen i offentlig förvaltning och en yrkesbakgrund som konsult från Slots- og Kulturstyrelsen och som chef inom musikförlagsbranschen.

elisig@anordic.org

Anni Syrjäläinen
Specialist och ansvarig redaktör
(deltidsanställd av Nordisk Kulturfond)

Anni är rådgivare på Nordisk Kulturfond. Hon är projektledare för fondens stora initiativ Globus och ansvarar för fondens kommunikation. Anni har en utbildning både inom kommunikation och som musiker.

annsyr@anordic.org


ANORDICs styrelse består av:

 • Leif Jakobsson – Ordförande, tidigare direktör (FIN)
 • Ditte Graa Wulff – VD Bespoke Copenhagen (DK)
 • Gunilla Kindstrand – Kulturjournalist (SE)
 • Maria Mediaas Jørstad – Daglig ledare Talent Norge (NO)
 • Frederik Tygstrup – Professor vid Köpenhamns universitet (DK)

Strategisk nätverk

Förutom styrelsen har vi olika resurspersoner som vi vända oss till när vi har särskilda behov av förankring och input. Nätverket är inspirerad av idén om advisory board men den fungerar inte som en enhetlig grupp. Resurspersonerna bidrar på olika sätt till förankring och kunskapsutveckling inom sina specialområden. Gruppen består för närvarande av:

 • Camilla Mordhorst – Direktör, Det Danske Kulturinstitut
 • Christian Villum – Entreprenör, digital strategikonsult
 • Eva Bergquist – Förvaltningschef, Kulturförvaltningen, Region Stockholm
 • Hedda Krausz Sjögren – Konsulent
 • Hilde Sandvik –  Journalist
 • Kaarlo Hildén – Rektor, Konstuniversitetet Helsingfors
 • Kerstin Brunnberg – Journalist och tidigare VD för Sveriges Radio, styrelseordförande i Statens Kulturråd, chef för ArkDes
 • Kristin Danielsen – Direktör, Kultur Norge
 • Louise Ejgod Hansen – Forskningsleder, Center för Kulturevaluering
 • Paula Tuovinen – Direktör, Taike – Center för konstfrämjandet Finland
 • Sif Gunnarsdottir – Generalsekreterare, Islands presidents kansli
 • Solveig Slettahjell  – Tankesmia Kraft
 • Trine Bille – Professor Copenhagen Business School

Tvärs över partilinjer och nationsgränser för a/nordi/c konstvärldens ideal och den politiska verkligheten närmare varandra. Vår utgångspunkt är Norden men perspektivet är globalt. Vi är organiserade som en förening och vårt arbete grundar sig på många års erfarenhet från nordiska kulturorganisationer och på ett ständigt växande nätverk av intressenter, signalsapander och resurspersoner.

::: ANORDIC er støttet af :::