Oversigt: Velfærdssamfund – velfærdsstat – konkurrencestat

Fra velfærdssamfund til velfærdsstat og til konkurrencestat. Hvad er ideologien bag? Hvad er synet på medborgeren, kulturpolitikkens og kunstnerens rolle?

Velfærdssamfundet – 1950’erne og 1960’erne

Kulturpolitikken

Statens rolle er at stille kulturinstitutioner til rådighed med henblik på dannelse og for at vise alternativer i tilværelsen. Oplysning medfører friheden til at vælge.

Kunstnerens og kulturinstitutionernes position

Kunstneren bliver en vigtig del af dannelsesidealet. Symbolske repræsentationer af virkeligheden. ”Revolution of the mind.”

Velfærdsstaten – fra begyndelsen af 1970’erne til begyndelsen af 1980’erne

Kulturpolitikken

Diskussion af kulturinstitutionernes rolle under de nye, begrænsede muligheder. Kulturpolitikken repræsenterer en prioriteringspolitik.

Kunstnerens og kulturinstitutionernes position

Konfrontation mellem kunstneren som ansvarlig person i udviklingen af velfærdssamfundet på den en side og politikernes prioriteringer på den anden side.

Konkurrencestaten – fra 1980’erne og frem

Kulturpolitikken

Kulturpolitik er en fordelingspolitik, en geografisk udviklingspolitik og en brandingpolitik. Hårdere prioriteringer. Staten blander sig mere direkte i virksomhederne og påvirker indholdet.

Kunstnerens og kulturinstitutionernes position

Kunstnerne skal bidrage til den økonomiske konkurrence. Det er en ny rolle, som skaber et nyt hierarki. Kulturinstitutionerne danner institutionelle netværk og skaber en infrastruktur til byer og nationer, som vil konkurrere inden for produktivitet og eksport.  Kulturinstitutioner i byerne bliver en manifestation af, at kulturen er en konkurrenceparameter.

::: Support & partners :::