Kulturpolitikken i Finland

Her kan du læse fakta om kulturpolitikken i Finland. Artiklen er oprindeligt publiceret i Nordisk Kulturfonds antologi "Afspejlinger" (2021).

(c) Unsplash / Stefan Spassov

Karakteristika for kulturpolitikken

 • Finland har haft en overordnet kulturpolitisk strategi siden 2009. Strategien udformes af undervisnings- og kulturministeriet, og den er senest opdateret i 2017. Den nuværende strategi gælder indtil 2025. Den tager afsæt i nutidens samfundsmæssige og økonomiske udfordringer, og den forholder sig til, hvordan staten skal deltage i udvikling og fremme af kunst og kultur.
 • Det er et generelt mål for kulturpolitikken i Finland at støtte udviklingen af et kreativt, demokratisk og succesfuldt samfund. Kulturpolitikkens målområder og tilhørende strategiske mål frem til 2025 er som følger:
  – Skabende arbejde og produktion
  – Deltagelse i kulturlivet
  – Kulturens grundlag og kontinuitet
 • Inden for statsforvaltningen er Undervisnings- og Kulturministeriet den vigtigste financier inden for kunst og kultur. Undervisnings- og Kulturministeriets stats lige budget er opdelt i følgende kategorier:
  1. Statsandelssystemet for museer, teatre og orkestre i hele landet.
  2. Kunstnerstipendiesystemet, som uddeler stipendier via Taike og ophavsretsvederlag, som indkasseres via ophavsretssystemet.
  3. Statsstøtte, som blandt andet finansierer nationale kunstinstitutioners virksomheds- og lokaleudgifter.
 • I Finland har kommunerne ansvaret for at støtte lokale kulturaktiviteter og lokale aktører. Staten støtter kommunerne gennem statsandelssystemet, som administreres af undervisnings- og kulturministeriet og finansministeriet. Kommunerne har også mulighed for at søge om statsstøtte fra undervisnings- og kulturministeriet.
 • Halvdelen af kulturens andel af statsbudgettet finansieres via overskuddet fra spilvirksomheden Veikkaus. I den senere tid er indkomsterne fra lotterier og spil mindsket, og det har medført diskussioner om, hvordan offentlig finansiering af kunst og kultur skal udvikles i fremtiden.

Lovgivning

Love og bekendtgørelser dækker blandt andet følgende områder: finansiering af undervisnings- og kulturvirksomhed, lotterier, kommunernes kulturaktiviteter, frit dannelsesarbejde, støtte til kunstnere, forfattere og oversættere, teatre og orkestre, filmkunst, deponering og opbevaring af kulturmateriale, museer, statsgaranti for kunstudstillinger og kirker.

Årstal og nationale kulturmyndigheder

1947-1970 / Finlands Akademi
Akademiet støttede kunst og kultur samt videnskab. Efter loven om organisering
af kunstens fremme i 1968 har Finlands Akademi udelukkende fokuseret på udvikling af videnskaberne.

1968-2013 /Centralkommissionen för konst
Udarbejdede forslag til retningslinjer for kulturstøtte i Finland. Kommissionens budget blev de!neret af Finlands riksdag og forvaltet af undervisningsministeriet.

2010 (1809) / Undervisnings- og Kulturministeriet (Opetus- ja kulttuuriministeriö)
Den offentlige kunstforvaltning har udviklet sig siden slutningen af 1800-tallet, da staten begyndte at støtte kunstnerisk arbejde af national betydning gennem stipendier og tilskud. Desuden bidrog staten til fremvæksten af nationale kulturinstitutioner og skabelsen af national kunst og litteratur. Ministeriet for uddannelse og kultur har haft flere forskellige navne siden 1809. I perioden 1922-2009 hed det Undervisningsministeriet.

Undervisnings- og Kulturministeriet er en del af statsrådet i Finland. Ministeriet bistår med sit arbejde regeringen i planlægning og realisering af politiske retningslinjer. Ministeriet forbereder love, forordninger og beslutninger samt sager vedrørende anvendelse af budgetmidler. Ministeriets kulturpolitiske ansvarsområder er blandt andet kunst- og kulturbranchen, museer og kulturarv, biblioteker, kultureksport og kreativt arbejde.

I Finland har Undervisnings- og Kulturministeriet ansvaret for det internationale samarbejde inden for kultursektoren i blandt andet UNESCO, Europarådet, Nordisk Ministerråd og Nordisk Kulturfond, Østersørådet (CBSS), Arktisk Råd, Barentsrådet og kulturorganerne for disse samt nærområderne.

2013 / Centret för konstfrämjande (Taike)
Centret för konstfrämjande (Taike) erstattede Centralkommissionen för konst. Taike er en ekspert- og servicestyrelse for fremme af kunst og ligger under Undervisnings- og Kulturministeriet. Taike er (sammen med Undervisnings- og Kulturministeriet) ansvarlige for den statslige støtte til kunst- og kulturlivet i Finland. Armslængdeprincippet overholdes ved at have statslige og regionale kunstudvalg, som er knyttet til Taike, og som uddeler støtte til kunstnere og arbejds grupper. Embedsværket Taike uddeler støtte til sammenslutninger og gennemfører med sine regionskunstnere forskellige kunstfremmende programmer og projekter i hele landet. Taike er således en central aktør og stemme i de kulturlivet og de kulturpolitiske diskurser i Finland.

Private fonde i Finland

Der er cirka 2.700 registrerede fonde og stiftelser i Finland. Heraf uddeler cirka 800 støtte. Sammenlagt har de en markedsværdi på over 20 milliarder euro. De største fonde udgør mere end 80 procent af denne værdi. Fonde og stiftelser fokuserer mest på at støtte kultur, fritid, forskning og uddannelse. Der findes adskillige private fonde og stiftelser, som primært støtter kunst og kultur.

::: Support & partners :::