Billede fra en koncert

Tænketank for kunst, policies og de kreative felter

Hvis kunsten og kreativiteten gør vores verden større, hvorfor bliver kunstnernes og kulturinstitutionernes manøvrerum så hele tiden mindre?

ANORDIC er kunstens første nordiske tænketank for viden, debat og handling, og vi er sat i verdenen for at vende denne udvikling. Vi insisterer på, at kunst og de kreative felter er grundlæggende forudsætninger for sammenhængskraft, værdi og vækst i vores samfund.

På tværs af partilinjer og landegrænser bringer vi kunstverdenens idealer og den politiske virkelighed tættere på hinanden.

Med partnerskaber, netværk, og debat rodfæstet i nordisk kunst og kulturliv arbejder ANORDIC for at sætte retning for fremtidens politik for kunst og kultur og skabe nye sammenhænge for feltet og for de mennesker, som bor i eller interagerer med Norden.

Vi arbejder med Norden som afsæt og er etableret som en forening. Vi er et nyt initiativ, men vi starter heldigvis ikke forfra. Vores arbejde hviler bl.a. på mange års erfaring fra nordiske kulturorganisationer og årtiers tradition for et frit og uafhængigt kunst- og kulturliv i Norden.

Vi er stiftet som en forening og vil i det næste halve år udvikle og konsolidere initiativet.

Vores aktiviteter

Et levende katalog er motoren i vidensarbejdet. Kataloget undersøger praksis inden for forskellige områder og udvikler indsigter

Se kataloget

I kraft af forskellige partnerskabsprojekter er ANORDIC med til at facilitere nye netværk, etablere viden på tværs og understøtte værdiskabelse for kunstens aktører. Projekter er fx: Nordisk talentplatform Kulturel bæredygtighed Netværk for globale projekter.

ANORDIC etablerer tværfaglige og internationale fora, som sætter kulturpolitik på dagsorden. Dette sker gennem en symposierække og kuraterede møder, som arrangeres af ANORDIC i et samarbejde med kulturcentre, nordiske huse og regioner.

ANORDIC vil i kraft af egne ressourcer og det levende katalog bistå med stærk substans i matchmaking, pilot-projekter og nordisk procesrådgivning.

a/nordi/c

…skal være en tænketank med mandat til at agere frit og være en stemme med en holdning og en tydelig vision
…bliver et gavmildt videnscenter, der opfanger signaler og tendenser, før de er etablerede og bringer et langsigtet perspektiv på Nordens udvikling
…vil befinde sig i krydsfeltet mellem kulturens mange aktører og blive mødestedet for nye partnerskaber på tværs og facilitere netværk, projekter og kulturpolitisk dialog
…agerer for kunsten, kulturlivet og de kreative felter for at udvikle bedre samfund
…er til for kunstnere, kulturinstitutioner og forskning, aktører i det politiske felt, internationale aktører og andre fagsektorer
…forbinder

1) Viden og undersøgelser
2) Kulturpolitiske samtaler og kuraterede møder
3) Erfaringer, dialog og pilotprojekter

Bestyrelsen i a/nordi/c består af